Solidaritatea Sanitară:Reducerea sporului de condiţii periculoase şi vătămătoare riscă să dea naştere unui conflict colectiv de muncă

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” se opune intenţiei Guvernului de a reduce valoarea netă a sporului de condiţii periculoase şi vătămătoare pentru salariaţii din sănătate şi atrage atenţia că, în cazul aprobării unui act normativ în acest sens, există riscul declanşării unui conflict colectiv de muncă la nivelul întregului sector sanitar public.

„Luând act de declaraţiile reprezentanţilor Guvernului privind intenţia de a reduce sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, Federaţia „Solidaritate Sanitară” se opune unei astfel de intenţii în cazul în care ar fi aplicabilă şi salariaţilor din sănătate, aceasta conducând la reducerea valorii nete a sporului de condiţii periculoase şi vătămătoare. Constatăm, din nou, lipsa de interes a Guvernului pentru dialog social atunci când se pun în discuţie drepturile salariaţilor din sistemul sanitar, măsurile nefiind discutate cu Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România, federaţie reprezentativă la nivel de sector sanitar”, se menţionează într-un comunicat al Federaţiei.

Reprezentanţii „Solidaritatea Sanitară” precizează că, deocamdată, nu au nicio informaţie referitoare la draftul proiectului de act normativ, însă dacă se intenţionează modificarea Regulamentului de sporuri aplicabil salariaţilor din domeniul Sănătăţii vor fi demarate procedurile interne de declanşare a protestelor.

„În condiţiile transpunerii acestui „cadou de Crăciun”…

Continuarea Aici

You might also like